Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Phú Thịnh

Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
c2phuthinh@yenbai.edu.vn